Sân Golf Sonadezi

Vị trí:

Biên Hòa, Đồng Nai

Chủ đầu tư:

Tổng Công ty Sonadezi

Diện tích:

8.0 ha

Mô tả dự án

Video dự án

Hình ảnh dự án