NGUYỄN THÁI THUẬT HIỀN
Nhà Sáng Lập – Tổng Giám Đốc

  HUỲNH HỮU THIỆP
  Chủ Tịch

LÊ THỊ THANH NHÀN
Thạc sĩ Kiến Trúc Sư

ĐOÀN THỊ DIỄM KIỀU
Giám Đốc Dự Án

KHƯU NGUYÊN HUY
Phó TGĐ – Giám Đốc Thiết Kế

NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG KHANH
Phó Giám Đốc Thiết Kế

NGUYỄN VIẾT HUY
Phó Giám Đốc Thiết Kế

LÊ TRỌNG THIỆN
Kế Toán Trưởng

PHẠM THỊ BÍCH CHI
Trưởng Phòng Hợp Đồng Marketing

HÀ THỊ KIM THẢO
Giám Đốc Nhân Sự