Pandora City

Vị trí:

Tân Phú, Tp. HCM

Chủ đầu tư:

Công ty TAFOCO

Đơn vị thi công

LSS

Diện tích:

7500m2

Năm hoàn thành:

2012

Mô tả dự án

Video dự án

Hình ảnh dự án