Vinamilk

Vị trí:

KCN Mỹ Phước 2, Bình Dương

Chủ đầu tư:

Công ty CP Sửa Việt Nam Vinamilk

Diện tích:

20ha

Năm hoàn thành:

2013

Mô tả dự án

Video dự án

Hình ảnh dự án