Nhà máy Ajinomoto

Vị trí:

KCN Long Thành, Đồng Nai

Chủ đầu tư:

Công ty Ajinomoto Việt Nam

Diện tích:

9ha

Năm hoàn thành:

2009

Mô tả dự án

Video dự án

Hình ảnh dự án