Dinh thự Khunsea

Vị trí:

Campuchia

Đơn vị thi công:

LSS

Diện tích:

3200m2

Năm hoàn thành:

2014

Mô tả dự án

Video dự án

Hình ảnh dự án