...

Vườn Trường Sinh Và Chiếc Thuyền LSS

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Vườn Cây Trường Sinh không cần tưới, không cần phân, thậm chí không cần ánh sáng!

Vườn Trường Sinh là những khu vườn thu nhỏ dựa vào hoa cỏ đã phơi phô, cây lá giả, các loại đá mô phỏng cực kỳ hoàn hảo để tạo nên một tổng thể khu vườn với tỷ lệ thu nhỏ tuyệt vời nhất!

Tùy vào ý tưởng mà mỗi một sản phẩm có độ mô phỏng như thật hoặc mô phỏng một cách “ảo diệu” và “trừu tượng”!

Đặc biệt Vườn Trường Sinh từ LSS không cần chăm sóc mà vận giữ được vẻ tươi nguyên suốt nhiều năm!

CHIẾC THUYỀN TRƯỜNG SINH CỦA LSS!!!

Với bàn tay của các nghệ nhân cảnh quan và nghệ nhân handmade nhiều năm kinh nghiệm, LSS đã tạo nên khu vườn trường sinh trong một chiếc thuyền đặt ngay trong phòng họp của trụ sở!

Đó là chí lớn của anh em cùng chung một chiến hạm!
Đó là tâm niệm đừng thấy sóng cả mà ngã tay chèo!
Đó là nơi để bạn và LSS cùng vươn ra biển lớn!

Vì cuộc sống là không chờ đợi bất kỳ ai!
Tại sao bạn không là người đi đầu?

Hãy cùng LSS đổi mới và sáng tạo mỗi ngày!

___KTS. NGUYỄN HOÀNG___