...

DOWNLOAD FULL BỘ HỒ SƠ MẪU THIẾT KẾ CẢNH QUAN

Một bộ hồ sơ thiết kế cảnh quan hoàn chỉnh từ A đến Z mà bất kể sinh viên hay kiến trúc sư cảnh quan đều cần có trong tay! Hồ sơ bao gồm toàn bộ các bản vẽ thiết kế cảnh quan với đầy đủ chi tiết và ghi chú sẽ là hành trang không thể thiếu với mỗi người làm cảnh quan!


Bản vẽ cảnh quan
Bản vẽ cảnh quan

1. Thông Tin Cơ Bản:

 • Tên Dự Án: [Tên Dự Án]
 • Địa Điểm: [Địa Điểm]
 • Ngày: [Ngày]
 • Kiến Trúc Sư Cảnh Quan: [Tên Kiến Trúc Sư]
 • Đối Tác: [Tên Công Ty Hoặc Đối Tác]
 • Mục Tiêu: [Mô Tả Mục Tiêu Của Dự Án]

2. Tóm Tắt Dự Án:

[Viết một đoạn tóm tắt ngắn gọn và hấp dẫn về dự án, bao gồm mục tiêu, phong cách thiết kế, và các yếu tố chính của không gian cảnh quan.]

3. Phân Tích Môi Trường:

 • Đặc Điểm Địa Lý: [Mô Tả Đặc Điểm Địa Lý của Khu Vực]
 • Điều Kiện Khí Hậu: [Mô Tả Điều Kiện Khí Hậu và Tác Động Đến Thiết Kế]
 • Thực Thể Tích Cực: [Các Tính Năng Tích Cực Của Môi Trường]
 • Thực Thể Tiêu Cực: [Các Thách Thức và Hạn Chế của Môi Trường]

4. Phác Thảo Ban Đầu:

 • Sơ Đồ Dự Án: [Thêm Sơ Đồ Mô Tả Vị Trí và Các Yếu Tố Chính]
 • Ý Tưởng Thiết Kế: [Thêm Hình Ảnh hoặc Phác Thảo về Ý Tưởng Thiết Kế Ban Đầu]

5. Thiết Kế Chi Tiết:

 • Bố Trí và Cấu Trúc: [Mô Tả Bố Trí và Cấu Trúc Của Các Khu Vực Khác Nhau]
 • Chọn Cây Cối và Vật Liệu: [Danh Sách Cây Cối và Vật Liệu Được Chọn]
 • Hệ Thống Thủy Lợi: [Mô Tả Các Hệ Thống Thủy Lợi và Chi Tiết Kỹ Thuật]
 • Thiết Kế Chi Tiết: [Thêm Hình Ảnh hoặc Phác Thảo Chi Tiết Của Các Khu Vực và Các Đặc Điểm Thiết Kế]

6. Bảng Kinh Phí:

 • Nguyên Vật Liệu: [Danh Sách Nguyên Vật Liệu và Giá Cả Ước Tính]
 • Công Lao Động: [Ước Tính Chi Phí Công Lao Động]
 • Tổng Chi Phí Ước Tính: [Tổng Cộng Tất Cả Các Chi Phí]

7. Thời Gian Triển Khai:

 • Bắt Đầu Dự Kiến: [Ngày Bắt Đầu Dự Kiến]
 • Kết Thúc Dự Kiến: [Ngày Kết Thúc Dự Kiến]
 • Ghi Chú: [Thêm Bất Kỳ Thông Tin Liên Quan Đến Thời Gian Triển Khai]

8. Phụ Lục:

 • Hình Ảnh và Bản Vẽ: [Thêm Hình Ảnh, Bản Vẽ hoặc Bất Kỳ Tài Liệu Thêm Đã Được Tạo Ra Trong Quá Trình Thiết Kế]
 • Giấy Phép và Quy Định: [Thêm Bất Kỳ Giấy Phép hoặc Quy Định Liên Quan Đến Dự Án]

DOWNLOAD BỘ HỒ SƠ MẪU THIẾT KẾ CẢNH QUAN

Link download bộ bản vẽ auto cad sân vườn Biệt Thự đầy đủ mẫu (ngày 27/03/2024): Tại đây 

Hướng dẫn lấy Pass download:

Dùng google search cụm từ: Thiết kế cảnh quan   Sau đó tìm đến

thiết kế cảnh quan
Đến trang : DỊCH VỤ/ THIẾT KẾ CẢNH QUAN   đọc đến cuối trang để lấy pass 

 


Ghi Chú:

Hồ sơ thiết kế cảnh quan mẫu này chỉ là một mô hình cơ bản và có thể được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu cụ thể của mỗi dự án. Đảm bảo cung cấp thông tin chi tiết và minh bạch trong mỗi phần của hồ sơ

Tư vấn, thiết kế & thi công cảnh quan, xin tham khảo và liên hệ:
Website: lss.vn
Hotline: (028) 668 54 668

___Ban Biên Tập LSS___