...

LSS Hợp Tác Với Khoa Quy Hoạch Trường Đại Học Kiến Trúc

Chiều qua ngày 06/05/2021 tại trường đại học Kiến Trúc TPHCM đã diễn ra buổi Lễ ký kết Hợp tác giữa Công ty CP Dịch Vụ Giải Pháp Cảnh quanKhoa Quy hoạch trường Đại Học Kiến Trúc Tp. Hồ Chí Minh.

Theo thỏa thuận với phía trường Đại học, LSS sẽ đóng vai trò chuyên gia phối hợp cùng Khoa Quy hoạch tổ chức các sân chơi, workshop, cuộc thi, các buổi tọa đàm chuyên đề và trao đổi học thuật cũng như các chương trình tham quan nghiên cứu dành cho giảng viên và sinh viên trong lĩnh vực Kiến Trúc Cảnh quan. Bên cạnh đó, LSS cũng đã và đang xây dựng hệ thống đào tạo thực tập sinh chuyên nghiệp và bài bản, đóng góp nền tảng to lớn trong công tác học tập và nghiên cứu của các thế hệ sinh viên khoa Quy Hoạch tại trường.

Cũng tại buổi lễ, các bên đã bày tỏ sự vui mừng trước bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hợp tác này, đồng thời, nhất trí xây dựng và phát triển bền vững các thoả thuận đã được ký kết trên cơ sở cùng nhau chia sẻ và phát huy những tiềm năng, lợi thế của các bên trong tương lai.

Sau bản ký kết hợp tác này, LSS và Khoa Quy hoạch sẽ cùng nhau triển khai các chương trình hợp tác cụ thể trên tinh thần các nội dung chung đã thỏa thuận.

Buổi lễ ký kết không chỉ khẳng định hình ảnh và vị thế tiên phong của LSS trong công cuộc truyền lửa cho các thế hệ sinh viên mà còn góp phần nâng cao vị thế của ngành Kiến trúc, Quy hoạch Cảnh quan Việt Nam trong tương lai.

___Ban biên tập LSS___