Công Ty LSS Và Thắng Lợi Group Ký Kết Hợp Tác Chiến Lược

Tiếp nối sự hợp tác thành công giữa LSS và Thắng Lợi Group từ năm 2019, LSS một lần nữa thật vinh dự khi được góp mặt trong buổi lễ Kick off dự án The Sol City và là 1 trong những đối tác quan trọng để bắt tay hợp tác cùng xây dựng, vững mạnh và phát triển.

Tiếp nối sự hợp tác thành công giữa LSS và Thắng Lợi Group từ năm 2019, LSS một lần nữa thật vinh dự khi được góp mặt trong buổi lễ Kick off dự án The Sol City và là 1 trong những đối tác quan trọng để bắt tay hợp tác cùng xây dựng, vững mạnh và phát triển.

Hơn ai hết chúng ta thấy được rằng trong thời gian vừa qua LSS cùng Thắng Lợi Group đã có sự hợp tác vô cùng thành công, mỹ mãn dù năm 2020 đã gặp phải quá nhiều khó khăn từ dịch bệnh gây ảnh hưởng đến nền kinh tế trên toàn thế giới nói chung và các doanh nghiệp Việt nam nói riêng. Nhưng cùng với tầm nhìn rộng lớn và sự kiên trì nỗ lực không ngừng thì hôm nay LSS và Thắng Lợi Group vẫn cùng nhau đứng vững và phát triển tầm cỡ trong tương lai.

Sự ký kết, hợp tác và gắn bó lần này là tiền đề quan trọng để LSS mở rộng tầm nhìn, sứ mệnh và đạt được mục tiêu lớn hơn, xa hơn, bền vững hơn. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội để LSS hướng đến một tầm cỡ mới và những con đường mới, hơn thế nữa là bắt đầu chuyển mình sang một kỷ nguyên mới.

Chúc LSS, chúc Thắng Lợi Group và chúc chúng ta sẽ luôn thành công và vững bước!

___Ban biên tập LSS___