...

LSS Tuyển Nhân Sự Bộ Phận Marketing Và Truyền Thông

LSS đang đón chờ thành viên mới cho bộ phận Marketing Và Truyền Thông! Bạn đã sẵn sàng chưa?

LSS đang đón chờ thành viên mới cho bộ phận Marketing Và Truyền Thông! Bạn đã sẵng sàng chưa?
•    02 vị trí Graphic Design
•    02 vị trí Digital Marketing

Chúng tôi đang tìm kiếm bạn!

Bạn vừa ra trường hay đã đầy kinh nghiệm? Bạn vừa đôi mươi hay đã ngoài tứ tuần? Chỉ cần bạn muốn đóng góp, chúng tôi sẵng sàng cùng bạn.

Bạn sẽ làm gì?

Các Digital Marketing sẽ quản lý hoạt động của các trang thông tin và truyền thông thuộc LSS cũng như lên kế hoạch phát triển hình ảnh công ty theo mục tiêu đã có.
Các Graphic Designer phụ trách xử lý kỹ thuật và mỹ thuật cho các ấn phẩm truyền thông cũng như phối hợp chặt chẽ với đội ngũ Digital Marketing trong các kế hoạch phát triển hình ảnh công ty.
Bạn sẽ được gì?

Một môi trường làm việc vui tươi, thú vị và chuyên nghiệp.
Được yêu cầu mức lương xứng đáng với năng lực mà bạn có.
Được hưởng đầy đủ các chế độ chăm sóc và đãi ngộ theo quy định.
Được đi du lịch khắp nơi cùng công ty.

Nếu bạn cảm thấy phù hợp xin vui lòng gởi CV và Portfolio theo địa chỉ EMAIL : info@lss.vn

Chúng tôi chờ đón bạn

___Ban biên tập LSS___