KHU CÔNG NGHIỆP

Công Ty Dịch Vụ Giải Pháp Cảnh Quan LSS Landscape Solution Service mang đến các thiết kế trọn vẹn tính công năng, thẩm mỹ và phù hợp với ngân sách của từng dự án khu công nghiệp và nhà máy. Không phải những hình ảnh gò bó và cứng nhắc, cảnh quan công nghiệp hiện đại mang tính đột phá và đa dạng các thành phần chức năng.

Với chuyên môn vững chắc cùng đội ngũ thiết kế sáng tạo, LSS hiểu rằng mỗi một dự án khu công nghiệp cần thiết nêu bật đặc thù ngành nghề và đối tượng sản xuất qua các hình ảnh mang tính biểu tượng, liên kết thống nhất cảnh quan khu vực từng nhà máy riêng lẻ và giữ gìn vẻ thẩm mỹ đặc trưng của toàn khu công nghiệp.

Không chỉ mang chức năng cách ly với khu ở, với LSS Landscape Solution Service, cảnh quan cây xanh khu công nghiệp còn cung cấp khối lượng lớn nguồn không khí trong lành, cải thiện vi khí hậu, tạo không gian làm việc thoải mái tối ưu và kiến tạohình ảnh thân thiện về môi trường cho khu vực.

KHU CÔNG NGHIỆP

Công Ty Dịch Vụ Giải Pháp Cảnh Quan LSS Landscape Solution Service mang đến các thiết kế trọn vẹn tính công năng, thẩm mỹ và phù hợp với ngân sách của từng dự án khu công nghiệp và nhà máy. Không phải những hình ảnh gò bó và cứng nhắc, cảnh quan công nghiệp hiện đại mang tính đột phá và đa dạng các thành phần chức năng.

Với chuyên môn vững chắc cùng đội ngũ thiết kế sáng tạo, LSS hiểu rằng mỗi một dự án khu công nghiệp cần thiết nêu bật đặc thù ngành nghề và đối tượng sản xuất qua các hình ảnh mang tính biểu tượng, liên kết thống nhất cảnh quan khu vực từng nhà máy riêng lẻ và giữ gìn vẻ thẩm mỹ đặc trưng của toàn khu công nghiệp.

Không chỉ mang chức năng cách ly với khu ở, với LSS Landscape Solution Service, cảnh quan cây xanh khu công nghiệp còn cung cấp khối lượng lớn nguồn không khí trong lành, cải thiện vi khí hậu, tạo không gian làm việc thoải mái tối ưu và kiến tạohình ảnh thân thiện về môi trường cho khu vực.