Tin tức

Trên tinh thần đẩy mạnh sự phát triển ngành nghề và bồi dưỡng thế hệ kiến trúc sư trẻ tiếp nối, LSS mong muốn tạo nên không gian nghiên cứu và sinh hoạt hữu ích nhất góp phần khẳng định tầm quan trọng của kiến trúc cảnh quan và mang ngành nghề còn non trẻ nhưng đầy tiềm năng đến gần hơn với mọi người. Ngoài ra LSS luôn cập nhật tình hình phát triển của công ty, công tác tuyển dụng và bồi dưỡng thế hệ trẻ, chia sẻ các kinh nghiệm thực tế trong công tác thiết kế thi công cũng như các tài liệu quý báu có liên quan trong suốt quá trình làm việc.

Tin LSS
Tin chuyên ngành
Tin tuyển dụng

TIN CHUYÊN NGÀNH

Hệ thống tin tức, bài viết từ bộ phận cứu hình thái cảnh quan thuộc Công Cty Cổ Phần Dịch Giải Pháp Cảnh Quan LSS luôn đa dạng chuẩn mực từ hình ảnh đến thông tin thuận lợi cho việc lưu trữ, chia sẻ và áp dụng thực tế cho các bạn đồng nghiệp và sinh viên ngành kiến trúc cảnh quan. Song song đó, các độc giả ngoài ngành nghề yếu thích cảnh quan vẫn có thể làm giàu nguồn kiến thức của mình thông qua việc tiếp cận các bài viết thực tế và dễ hiểu từ LSS.