Tin tức

Trên tinh thần đẩy mạnh sự phát triển ngành nghề và bồi dưỡng thế hệ kiến trúc sư trẻ tiếp nối, LSS mong muốn tạo nên không gian nghiên cứu và sinh hoạt hữu ích nhất góp phần khẳng định tầm quan trọng của kiến trúc cảnh quan và mang ngành nghề còn non trẻ nhưng đầy tiềm năng đến gần hơn với mọi người. Ngoài ra LSS luôn cập nhật tình hình phát triển của công ty, công tác tuyển dụng và bồi dưỡng thế hệ trẻ, chia sẻ các kinh nghiệm thực tế trong công tác thiết kế thi công cũng như các tài liệu quý báu có liên quan trong suốt quá trình làm việc.

Tin LSS
Tin chuyên ngành
Tin tuyển dụng

TIN TUYỂN DỤNG

“Hãy lựa chọn làm một việc gì đó bằng tất cả tình yêu mà bạn có” – Đây là chìa khóa thành công của LSS, khi chúng tôi đã và đang trên đà phát triển toàn diện về mặt nhân sự cũng như hoạt động kinh doanh. Vì thế chúng tôi khuyến khích bạn hãy tự ứng cử bản thân cho vị trí mà bạn tin rằng có thể đóng góp cho sự phát triển của LSS.