Sai Gon Garden

Vị trí:

Quận 9, TP.HCM

Chủ đầu tư:

Tập Đoàn Hưng Thịnh

Mô tả dự án

Video dự án

Hình ảnh dự án