Dự án Wincity

Vị trí:

Tp. Hồ Chí Minh.

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH MTV Đầu Tư Và Phát Triển Gia Cư

Diện tích:

Năm hoàn thành:

Mô tả dự án

Video dự án

Hình ảnh dự án