Bầu Trung Lakeside

Vị trí:

Chí Linh, Vũng Tàu

Chủ đầu tư:

Tổng công ty CP đầu tư phát triển DIC

Diện tích:

1.8ha

Mô tả dự án

Video dự án

Hình ảnh dự án