Thi công hệ thống cảnh quan

Thi công hệ thống cảnh quan

18/03/2019

Với chuyên môn sâu rộng cùng đội ngũ các kỹ sư cảnh quan kinh nghiệm, những dự án thi công từ LSS đảm bảo kiến tạo đúng và đủ tất cả thành phần, bám sát chi tiết của bản thiết kế, từ đó mang đến giá trị tồn tại bền vững và lâu dài cho cảnh quan công trình.

Với chuyên môn sâu rộng cùng đội ngũ các kỹ sư cảnh quan kinh nghiệm, những dự án thi công từ LSS đảm bảo kiến tạo đúng và đủ tất cả thành phần, bám sát chi tiết của bản thiết kế, từ đó mang đến giá trị tồn tại bền vững và lâu dài cho cảnh quan công trình.

Mục tiêu của LSS là thiết lập các giải pháp thi công tối ưu và hiệu quả, phù hợp với từng giai đoạn tiến hành, ngân sách chi phí và bối cảnh riêng biệt của từng công trình. Những dự án đồng hành cùng LSS đảm bảo về tiến độ hoàn thành, kỹ thuật thi công tương thich và quy trình quản lý hiệu quả  thông qua việc cập nhật nhanh chóng tiến bộ khoa học cùng các máy móc và thiết bị hiện đại. Sở hữu hệ thống các vườn ươm trải dài ở nhiều tỉnh thành phố, LSS mang đến nguồn nguyên vật  liệu cao cấp sẵn sàng cho công tác thi công và phát triển cảnh quan cho từng dự án.